Bomen kappen: wel of geen vergunning?

25/02/2019   |   Leestijd: 5 min.   |   Categorie: algemeen

Veel mensen hebben weleens het idee gehad om een boom in de buurt te kappen. De boom zorgt ervoor dat men veel last heeft van schaduw in de tuin of hij zorgt juist voor veel rommel rondom het huis. Maar mag je zomaar die "vervelende" boom kappen zonder vergunning? In onderstaand artikel gaan we in op dit onderwerp.

Omgevingsvergunning

In de meeste gemeentes is voor het kappen van bomen een vergunning nodig. Informeer altijd bij de gemeente of een omgevingsvergunning nodig is. Deze omgevingsvergunning werd vroeger kapvergunning genoemd. Tot het kappen van een boom behoort ook het grondig snoeien van de boom, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon.

De regels over het kappen van bomen verschillen per gemeente en staan vaak in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De vergunning moet worden aangevraagd door de eigenaar van de boom, als huurder is het niet mogelijk een omgevingsvergunning aan te vragen. De boomverzorger die de boom kapt is verder niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het al dan niet verkrijgen van de vergunning.

In het omgevingsloket kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen voor het kappen van een boom. Het aanvragen van een vergunning op papier is ook mogelijk, maar kost €150,-.

Aanvullende eisen

In de Wet Natuurbescherming en/of het bestemmingsplan kunnen aanvullende eisen zijn opgenomen omtrent het kappen van bomen. In het bestemmingsplan kan zijn opgenomen dat een bepaalde boom of houtopstand dient te worden beschermd vanwege planologisch of stedenbouwkundig oogpunt. Een gemeente kan ook in kaart hebben gebracht welke bomen niet in aanmerking komen voor een kapvergunning. Op de digitale bijzondere bomenkaart staan deze aangegeven.

Wet Natuurbescherming

Als de boom buiten de bebouwde kom staat dan is mogelijk de Wet Natuurbescherming van toepassing. Hiervoor gelden aanvullende eisen, die te raadplegen zijn via deze link.

Tevens is het in het kader van de Wet Natuurbescherming niet mogelijk een boom te kappen waar vogels in zitten te broeden. Het verstoren van nesten is strafbaar. Zorg ervoor dat de boom wordt gecontroleerd op nesten voordat u begint met het kappen, zelfs als de gemeente al een vergunning heeft verleend.

Termijn en bezwaar

Binnen acht weken krijgt de aanvrager bericht of de vergunning wordt verleend. Het is mogelijk dat de gemeente deze termijn met zes weken verlengt. Krijgt u niet binnen de termijn een reactie van de gemeente, dan wordt de vergunning automatisch verleend.

Het is mogelijk voor belanghebbenden om bezwaar te maken tegen een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen. Om bezwaar te voorkomen is het dus verstandig om voor het aanvragen van de vergunning met omwonenden om de tafel te gaan zitten.

Boom laten kappen? Plaats uw klus

Boom kappen met kettingzaag

© sonsam - depositphotos.com

Laatste nieuwtjes ontvangen?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Plaats een klus