Hemelwaterafvoer

30/12/2020   |   Leestijd: 5 min.   |   Categorie: algemeen

Wat voor tuin u ook heeft, wanneer het regent, valt er ook in uw tuin water. U bent als particulier zelf verantwoordelijk voor uw hemelwaterafvoer. De gemeente hoeft hier niet voor te zorgen. Maar hoe kunt u de waterafvoer in uw tuin het beste aanpakken? Hoe regelt u een goedwerkende drainage in uw tuin en waarom wordt het steeds belangrijker om ervoor te zorgen dat uw hemelwaterafvoer goed geregeld is? U leest het in dit artikel.

Waarom zorgen voor een goede afwatering in uw tuin?

Tegenwoordig worden tuinen steeds vaker volgebouwd. Een tuinhuis, schuur en meer bestrating zorgen ervoor dat regenwater niet zo gemakkelijk meer weg kan zakken in de tuingrond. Het gevolg is dat rioleringen bezwijken en wateroverlast toeneemt. Het is namelijk niet de bedoeling dat hemelwater op het vuilwaterriool wordt geloosd. Dit kan de werking van onze waterzuiveringsinstallaties namelijk verstoren met alle gevolgen van dien.

Door te zorgen voor een goede waterafvoer in de tuin, kan het hemelwater in de bodem geïnfiltreerd worden. Doordat het water goed de grond in kan trekken, vinden er geen overstromingen plaats en kunt u regenwater optimaal inzetten.

Hoe zit het met de hemelwaterafvoer regelgeving?

Naast overlast door struiken en bomen komen veel problemen met buren voort uit water. Regenwateroverlast kan nogal eens voor een verstoorde burenrelatie zorgen. Als algemene regel geldt dat er geen onrechtmatige hinder veroorzaakt mag worden. Dat geldt ook voor het recht rondom water (regenwater).

U mag dus niet uw hemelwaterafvoer zo plaatsen dat het terras van de buren overstroomt. Gaat uw buurman een schuur bouwen, dan geldt dat de constructie van de afwatering dusdanig dient te zijn dat er geen hemelwater van zijn schuur op uw terrein terecht komt.

Woont u op een lager gelegen erf, dan geldt dat het water van hoger gelegen erven van nature afloopt. Aan hinder door natuurlijke waterloop is helaas weinig te doen. U kunt natuurlijk wel altijd in overleg gaan met uw buren of zij nog iets extra’s kunnen doen aan de waterafvoer in hun tuin.

Wat zijn de voordelen van waterafvoer in uw tuin?

Een regenbestendige tuin biedt vele voordelen. We zetten de belangrijkste op rij:

  • Het vermindert de kans op wateroverlast.
  • Het voorkomt dat regenwater richting uw woning stroomt (zeker bij heftige buien).
  • Het vergroot de biodiversiteit van uw tuin.
  • Het voorkomt onnodige belasting van het riool.

Hoe hemelwater opvangen?

U kunt op verschillende manieren regenwater opvangen:

  • Met een regenton
  • Via een infiltratiesysteem

Met een regenton

Door regenwater met een regenton op te vangen, kunt u het water hergebruiken. Bijvoorbeeld voor het besproeien van uw tuin in droge periodes. U hoeft dan geen kostbaar drinkwater te gebruiken. Zo wordt het bezwijken van de riolering en verdroging van de grond voorkomen. Een regenton koppelt u eenvoudig aan een bestaande afvoer, bijvoorbeeld aan de hemelwaterafvoer pvc-regenpijp.

Via een infiltratiesysteem

Hemelwaterafvoer in de grond reguleert de opname van het regenwater. Een infiltratiesysteem is bedoeld om regenwater van verhard oppervlak, zoals een oprit, dak of de waterafvoer van het terras, in de bodem te brengen. Het regenwater hoeft dan niet door het riool afgevoerd te worden, maar wordt toegevoegd aan de grond. Voor boven de grond kunt u gebruikmaken van een hemelwaterafvoer van pvc of een zinken hemelwaterafvoer. Deze laatste is krachtiger en kan beter tegen een stootje. Onder de grond worden vaak infiltratiebuizen en/of kratten gebruikt voor de afwatering.

Extra hemelwaterafvoer tips

Behalve het opslaan van regenwater voor hergebruik en het infiltratiesysteem, zijn er nog enkele dingen die bij kunnen dragen aan een goede waterafvoer in uw tuin.

  1. Regenwater kan niet meer weg als er te veel tegels in de tuin liggen. U kunt enkele tegels vervangen door planten. Dit draagt zeker bij aan de waterafvoer in uw tuin.
  2. Werk in uw tuin met verschillende hoogtes. Maak met gras bijvoorbeeld een wateropvang, zodat het water daar gemakkelijk de grond in kan.
  3. Gebruik watervaste planten. Niet alle planten kunnen tegen veel regen. Let bij de aanschaf van planten op en plaats deze dan ook in het lagere gedeelte van uw tuin.
  4. Hoeveel regenwater kan uw tuin aan? In een tuin is de ondergrond niet overal gelijk. Het is belangrijk om de grondwaterstand te checken. Hoe hoger deze is, hoe minder ruimte er in de bodem is om hemelwater op te slaan.

Het regent regelmatig in Nederland. Deze trend zet zich in de loop van jaren voort. Het zal niet vaker gaan regenen, maar we zien nu al wel dat de buien steeds intenser worden. Daarom is een goede hemelwaterafvoer in uw tuin van groot belang.

Hemelwaterafvoer

© londondeposit - depositphotos.com

Laatste nieuwtjes ontvangen?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Plaats een klus